aprinkimas

aprinkimas
aprinkìmas sm. (2) Q167, Sut, I 1. Naprinkti 4: Valgys ir gers, ką norės, be apirinkimo valgymų DP13. Duomi ant aprinkimo (laisvai, savo nuožiūra pasirinkti) SD198. | refl.: Dėl apsirinkìmo sau paniškos išvažiavo į tolimą šalį BM274(Šlv). 2.aprinkti 5: Evangelija … apie aprinkimą dvylikos apaštalų DP618. Senas ir labai ažurietėjęs būdas yra tasai žmonių, kurį turi aprinkimuose kitų ant vyresnybės kokios SPI75. \ rinkimas; aprinkimas; atrinkimas; įrinkimas; išrinkimas; parinkimas; perrinkimas; pririnkimas; surinkimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aprinkimas — aprinki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrinkimas — atrinkìmas sm. (2) DŽ1; N 1. → atrinkti 1: Netikusių prekių atrinkìmas BŽ33. Kirstinų ir paliekamų augti medžių atrinkimas yra pati atsakingiausia ugdomųjų kirtimų operacija rš. Nuostolius gali sumažinti rūpestingas nesveikų [bulvių] gumbų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkimas — išrinkìmas sm. (2) DŽ1; Q55, SD1199, H173, R129, Sut, N 1. → išrinkti 6: Aš nestenguos išrinkìmo [dirsių iš rugių], tik taip sau barstau Šts. 2. → išrinkti 8: Paskui prasideda prekės išrinkimas Šlč. Duomenų išrinkimas SkŽ35. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parinkimas — parinkìmas sm. (2) 1. N → parinkti 12: Lemiama politinių uždavinių sėkmingo įvykdymo sąlyga yra tinkamas kadrų parinkimas sp. Audinių lietuviškus raštus lengva atskirti iš spalvų parinkimo rš. Dėl vardo parinkìmo tarės abu tėvai Ps. | refl. DŽ1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrinkimas — sm. (1) DŽ1 1. Sut, N → perrinkti 1: Perrinkimas, aplasymas SD18. 2. → perrinkti 4: Įvykdyti perrinkimus kuopelėse rš. rinkimas; aprinkimas; atrinkimas; įrinkimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririnkimas — pririnkìmas sm. (2) DŽ1 1. I → pririnkti 3. 2. refl. → pririnkti 5 (refl.): Toks gi prisirinkìmas tų žmonių – kaip niekada! Sb. 3. LL21 → pririnkti 6. | refl. Sut. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rinkimas — rinkìmas sm. (2) BŽ76, K, DŽ; Sut, N, M rinkìmasis (1) 1. → rinkti 1: Tiek daug grybių! Gal trijų rinkìmų sudėjai Ps. Daugelis žmonių Islandijoj verčiasi pūrų rinkimu A.Vencl. Vynuogių rinkimas LL279. Varpų rinkimas, varparinktė SD94. ║ Akmenų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surinkimas — surinkìmas sm. (2) DŽ1; Q145 1. SD341, K → surinkti 1. 2. → surinkti 3: Mokesčių iš gyventojų surinkimas sp. Jis atsako už žinių surinkimą rš. Sakos apie surinkimą tos biblijos krainikų iš raštų kitų pranašų Ch1Krn(santrauka). 3. → surinkti 4:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrinkimas — įrinkìmas sm. (2) 1. → įrinkti 3: Piningų įrinkìmas KI509. Mokesnių įrinkimus ir įrinkimų būdą pertaisyti dabar nesąs pritinkąs čėsas Kel1865,50. Karalystės gaspadorystės piningų įrinkimas bei išleidimas gerai surokuotas LC1879,8. 2. įrengimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”